Vanlog 9 – Walk around Sydney and Melbourne with me

One of the most exciting for me coming to Australia is finding out about Melbourne and Sydney. I’ve heard a lot about these 2 beautiful cities yet i want to find out which one is “cooler”.
On my trip, I ask people ” What is the best thing about Melbourne/Sydney?”. Enjoy the video and hear what they have to say. Big thanks to all the people let me interviewing on the road. Lovely experience.

Vân có nhiều bạn bè đã đến Úc. Người thích Melbourne kinh khủng, Người yêu Sydney mê muội. Mà lạ là ai thích nơi này thì không thích nơi kia. Trong Vanlog 9, Vân sẽ hỏi những người mình gặp trên đường, trong bảo tàng, công viên xem họ thích gì về Melbourne và Sydney. Để xem thành phố nào đẹp và hay hơn trong 2 thành phố. Cám ơn tất cả các bạn đã gặp và nói chuyện với Vân.

Cám ơn cô gái cao nhất thế giới đã quay phim cho Vân.

Hy vọng ai chưa đi Úc xem video này xong sẽ muốn đến đây hơn nha 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *