Vanlog 5 – Còn trẻ thì nên làm gì? [ What young people should know]

Mình quyết định đem niềm đam mê lâu năm của mình lên vanlog luôn – thú vui hay thích bắt chuyện rồi hỏi người cả quen lẫn không quên hàng tá câu hỏi để hiểu hơn về họ và về cuộc sống. Sẽ thật thiếu sót nếu ti vi chỉ phỏng vấn người nổi tiếng vì chúng ta học được nhiều điều hay từ những người không nổi tiếng nhưng hay ho không kém (đôi khi hay ho và thật hơn nữa)
Cuộc nói chuyện ngắn với chị Quế Anh về cách lựa chọn trong cuộc sống cho các bạn trẻ nhé 🙂

So I brought my passion for asking people or even strangers questions to another level – featuring them in my vlog interview. I feel like we will waste so much quality information if interview just ask celebrities or famous figures. So this is a short talk in Sydney with my friend Quế Anh, who in my opinion is a role model for independence. We talk about on how young people should make decision in career, studying and relationship.
4.5.2015 Sydney, Australia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *