Vanlog 4 – Đi bar an toàn

Trong Vlog này Vân chia sẻ cách để các bạn bảo vệ bản thân trong những dịp dùng thức uống có cồn. Bạn có những cách nào khác hữu hiệu nữa thì chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Vì một thế giới không bị dụ

In this episode I am sharing tips on drinking occasion. If you have any other tips, please share me with. Its more fun when we drink and be safe. Cheers!

Special thanks to:
Producer: Tran Quoc Khanh
Camera man: Dinh An Ninh
Editor: Tran Tuan Khanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *