Vanlog 34 – Đặt tên cho 2016

Tạm biệt 2016 🙂

Còn một nhân vật tui đã quên nhắc đến trong video đó là em photo editor thần thánh đáng yêu 2 giây Tạ Trần Quang Quý. Chị yêu em. Cái gì cũ quá bỏ qua nha hihi 😡

www.facebook.com/vanlogbyvanpossible

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *