Vanlog 29 – Kỳ Kỳ, CHUYỆN CHƯA KỂ

Kỳ Kỳ lần đầu hé lộ bí quyết thành công tột đỉnh của cô. Hy vọng tạo được cảm hứng cho các bạn.

Hoa hậu phần 1: https://youtu.be/k28LfRE_mBE
Hoa hậu phần 2: https://youtu.be/mnoYWkFjab0
Hoa hậu phần 3: https://youtu.be/X2GETB5r6jk
Hoa hậu phần 4: https://youtu.be/O3KsHbZBPK0
Hoa hậu phần 5: https://youtu.be/kmqw5Csmv_A
Hoa hậu phần 6: https://youtu.be/ZZbAJR9mXmY
Hoa hậu phần 7: https://youtu.be/krL15yeQytk
Hoa hậu phần 8: https://youtu.be/1c_qqfCOfEc

Biệt đội 500 anh em:
Lùa vịt trưởng: Thái Minh Châu
Làm màu: Vân Possible
Đỡ đầu: Trần Quốc Khánh
Đỡ máy: Đinh An Ninh
Đỡ đần/Vịt viên: La Lune
Siêu nhân hiệu ứng: Lê Tự Đức
Kịch bản: Bình Bồng Bột & Nhân Nhảm Nhí & Vân Possible
Trang điểm: Đỗ Nhi

FaceBook Vân Possible:
https://www.facebook.com/vanxinhtuoi
https://www.facebook.com/VanlogbyVanPossible

Email:
vanxinhtuoi@gmail.com

Điện thoại:
01288669988

Hẹn gặp vào thứ ba 2 lần 1 tháng nhé các bạn. Hãy luôn #tốt #tươi tới khi ta gặp lại nhau!

Vân Possible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *