Vanlog 24 – Teaser ( Vanlog 24 sẽ có gì?)

Chúng tôi sẽ không nói nhiều. Hãy nghe 7 thí sinh chia sẻ và đón xem vào 22.7.2016. Bạn nào chưa subscribe thì subscirbe liền nghen 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *