Vanlog 15 Trailer – Ai là hoa hậu Phẹc Mô Tuya?

MC Quốc Luôn phỏng vấn hoa hậu Phẹc Mô Tuya đến từ một đảo quốc xinh đẹp. Đón xem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *