Vanlog 14 – 5 điều học được qua những chuyến đi

Vân và Yến may mắn được đi khá nhiều. Đi học, đi hội thảo, đi thi, đi du lịch trên dưới 10 nước. Đi nhiều hay lắm, nó làm đầu và cả lòng mình rộng lớn hơn. Mấy điều nhẹ nhàng chia sẻ mọi người. Coi vui heng!

Cám ơn team thần thánh:
Producer: the one and only Tran Quoc Khanh
Camera man: the amazing Dinh An Ninh
Editor: the dedicated Khanh Tran & the marvelous Tạ Nhật Anh Bổn
Script & Director: Vân & Yến.

My Vanlog series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLECoCXf9MN2f7fTSJoplLA72fU-5Zw-w7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *