Vanlog 13 – 5 điều học được từ Roland Schatz

Mỗi người chúng ta là sản phẩm của những điều ta nghe được, nhìn thấy và thực hành. Nói chuyện với Roland, Vân thấy có rất nhiều cách trả lời và tư duy rất thú vị, khác với những cách trả lời mình hay nghe được. Không phải tất cả điều ông chia sẻ sẽ phù hợp và đúng với mọi người nhưng đây là nguyên liệu để bạn suy nghĩ và đối chiếu. Hy vọng các bạn tham khảo và rút ra được những suy nghĩ riêng cho mình. Tặng các bạn ☺

Thông tin về Roland:

Roland Schatz – Nhà sáng lập kiêm CEO, Công ty Truyền Thông Quốc tế Media Tenor

Chuyên ngành: Kinh doanh và Toàn cầu hóa, Xã hội Dân sự, Truyền thông, Chuyên gia Tôn giáo-Địa lý

Roland Schatz là nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty Truyền thông Quốc tế Tenor. Ông là học giả hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ảnh hưởng truyền thông, cũng như mối quan hệ Đức-Mỹ. Ông đặc biệt quan tâm đến các vấn đề như kiểm soát truyền thông, phát triển tổ chức, quản lý văn hóa và những phương pháp mới trong giáo dục.

Ông Schatz đóng một vai trò quan trọng đối với truyền thông toàn cầu. Với hơn 180 nhân viên và những văn phòng ở khắp nơi trên thế giới như Berlin , London , New York , Ostrava, Pretoria, St. Peterburg, Windhoek và Zürich, Media Tenor là nhà cung ứng hàng đầu thế giới về những phân tích nội dung truyền thông quốc tế, bao gồm cả những phân tích chuyên sâu về nội dung truyền thông quốc tế truyền thống và hiện đại.

Vào năm 2007, Ông Schatz được vinh dự là người thành lập Học viện Truyền thông Arab tại Đại học Emory. Ông cũng bắt đầu sự nghiệp giảng dạy môn Quản trị Truyền thông Chiến lược của mình kể từ năm 1990 tại các đại học ở Augsburg, Atlanta, Berlin, Bonn, Lugano, và Prague.

Ngoài kinh nghiệm giảng dạy, Ông Schatz còn là Thư ký của Hiệp hội Kiểm soát Truyền thông Quốc tế đặt ở Washington, D.C. Ông cũng là người được ủy thác của Tổ chức Giáo dục Châu Phi tại Johannesburg, Học viện Cách tân ở Pretoria và Hội đồng E-Standards ở New York.

Ông Schatz có bằng Thạc sỹ Triết học, Kinh tế, Lịch sử và Khoa học Chính trị của Trường Đại học Fribourg và Bonn.

This video is dedicated to my young Vietnamese friends who is seeking to improve themselves and to answer questions in their growing up journey. Listen to his sharing and may you find your own answers and argument. From Van with love 😡

English:
Mr Roland Schatz – Founder and CEO, Media Tenor International
Area of Expertise: Business and Globalization, Civil Society, Media, Religion Geographical Expertise.
Roland Schatz is the founder and CEO of Media Tenor International. He is a leading scholar in the field of media impact research, as well as German-American relations.
His interests include media monitoring, organizational development, cultural management, and new methods in education.
With over 180 employees and offices worldwide in Berlin, London, New York, Ostrava, Pretoria, St. Petersburg, Windhoek, and Zürich, Media Tenor is the world’s leading provider of ongoing international media content analysis, including in-depth analysis of new and traditional global media content.
In 2007, Mr. Schatz had the honor of opening the first Arab Media Institute at Emory University. He has also held teaching positions since 1990 by teaching strategic communication management at universities in Augsburg, Atlanta, Berlin, Bonn, Lugano, and Prague.
Mr. Schatz has served as Secretary of the International Media Monitor Association based in Washington, D.C. He is also a trustee for the Education Africa Foundation in Johannesburg, the Innovation Institute in Pretoria, and the Board of E-Standards in New York.
Mr. Schatz has a master’s degree in philosophy, economics, history, and political science from the University of Fribourg and Bonn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *