Vanlog 10 – Hoa hậu toàn dải ngân hà ( Phần 1)

Bphone vừa được BKAV giới thiệu như một sản phẩm công nghệ do người Việt Nam làm ra. Hãy cùng xem các thí sinh hoa hậu nói gì về chiếc điện thoại này.

Xem thêm:
Vanlog serie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLECoCXf9MN2f7fTSJoplLA72fU-5Zw-w7
Vanlog 9 – Đi thăm Kangooro
http://www.youtube.com/watch?v=s_-ibdytR2o
Vanlog 4 – Uống rượu không bị dụ
http://www.youtube.com/watch?v=7RC1oRxBq1s
Vanlog 3: 9 loại tiếng Anh và ngôn ngữ
http://www.youtube.com/watch?v=CB9dclMjGe4

Credit:
Producer: Trần Quốc Khánh
Camera: Đinh Anh Ninh.
Editor: Khanh Trần.
Script & Screen: Vân Vân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *