Travelling – Buôn Mê Thuột 24 hours

Một chuyến đi không có kế hoạch trước và không có mong đợi gì cuối cùng lại trở thành 1 chuyến đi hay ho và vui. Được đi thăm thác, voi, và hiểu thêm 1 chút thôi về văn hoá của người dân tộc Tây Nguyên.

My unexpectedly unplanned trip which turned out to be amazing. Buon Me Thuot is beautiful with the waterfall and the elephants and culture. Watch it yourself!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *