SAIGONICYCLE – the bicycle trend of my lover Saigon ( Mốt đi xe đạp của giới trẻ Sài Gòn)

SAIGONICYCLE – the bicycle trend of my lover Saigon – Mốt đi xe đạp của bạn trẻ Sài Gòn.

Dạo này Sài Gòn có nhiều bạn trẻ đạp xe. Xe xanh đỏ vàng lu-mi-nơ. Nếu 90% người Sài Gòn đạp xe thì chắc tui vui tới chớt quá vì Sài Gòn của tui sẽ trong lành hơn! Sài Gòn dạo này cao điểm đông và chật như một bà cô cáu bẩn. Lá phổi xanh không đủ lọc khí…Nghe nói đây là mốt đi xe đạp cool ngầu và giá mấy xe này khá mắc ( khoảng 5-10tr vnd). Nhưng ko nhất thiết phải đi xe này để cùng lọc lá phổi của thành phố. Xe martin mào tím của tui 1.2tr chạy 10 năm vẫn tốt ( leo lên cầu dễ bị tụt thoy do ko có đề ^^). Ước gì mọi người đi ngủ cái sáng mai dậy đi xe đạp hết nha!

“You may say that I am a dreamer. But I am not the only one”

I wish Saigon will become another Amsterdam – a bicycle city. For we will be more fit and Saigon will be more handsome and clean x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *