HIỂU VỀ HỌC BỔNG TỪ A ĐẾN Z – Vanlog 53

Một chút những góp nhặt của Vân sau 10 năm tìm hiểu và tương tác với các loại học bổng. Chúc các bạn xem vui và share cho các bạn đang cần nhé!

www.facebook.com/VanlogbyVanPossible

Logo by Duke Nguyen
Film & Edit & Content by Vân Possible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *