Flashlight Jessie J – Vanpossible Cover

Khi bạn khùng không che giấu.
12 giờ đêm 17.11.2015 cùng đồng bọn. Đi làm cả ngày mệt và đói vì chưa ăn gì nhưng không thể bỏ qua cái hứng được. Làm rồi post liền.
Cám ơn các người anh em Khánh, Ninh & Khanh yêu vấu.

I was born with a little madness. This proves.
Love my fellow guys!
Enjoy ^_^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *