BẠN THÂN vs BẠN BÌNH THƯỜNG – Vanlog 52

Tập này quay lâu lâu rồi mà Vân đi Mẽo rồi các bạn ở nhà mới edit và up lên bất ngờ tặng sinh nhật Vân. Sáng mở mắt dậy thấy hết hồn vui quá trời he he. Các bạn cùng xem cho vui nha. Quay lúc 12 giờ đêm đó thấy tụi tui đẹp gái không ha ha ha. Có ai có comment hay chia sẻ gì hơmmmmm?

Camera: Trần Quốc Khánh
Editor 1: Khanh Trần
Editor 2: La Lune
Supporter: Duke Nguyen.
Hai diễn viên chính sai brief: Vân & Châu.

www.facebook.com/VanlogbyVanpossible

Share mạnh tay cho bạn thân coi nha các bồ tèo 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *